Sprawozdania OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Sprawozdania OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3

Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz
wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku, oraz o przestrzeganiu ograniczeń dotyczących zawartości metali ciężkich w opakowaniach.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia sprawozdania:

  • OPAK 1 – sprawozdanie o masie wytworzonych opakowań - dotyczy producenta opakowań w które pakuje swoje wyroby (pod warunkiem, iż wcześniej nie były samodzielnym opakowaniem – np. torebką, pudłem kartonowym, paletą, beczką). Przykładowo może to być folia stretch, podkładki;
  • OPAK 2 - sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (puste opakowania) – dotyczy importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia samych opakowań;
  • OPAK 3 - sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań (puste opakowania i opakowania z produktami) – dotyczy eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach.
[Art. 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późn. zm.)]

Odpowiedzialność karna

Brak składania marszałkowi województwa sprawozdań o opakowaniach lub składanie sprawozdań niezgodne z dokumentami, niekompletnie lub nieterminowo przedsiębiorca podlega karze grzywny.
[Art. 22 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późn. zm.)]

Częstotliwość i data składania sprawozdań OPAK 1, OPAK 2 i OPAK 3

Sprawozdania OPAK 1, OPAK 2 oraz OPAK 3 składa się do Urzędu Marszałkowskiego raz w roku. Termin złożenia sprawozdań upływa 31 marca.

Opłaty związane ze złożeniem sprawozdań OPAK 1, OPAK 2 i OPAK 3

Za przyjęcie sprawozdań OPAK nie pobiera się opłaty.


Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny sprawozdań OPAK .
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.