Bilans LZO (lotnych związków organicznych)

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Bilans LZO

Roczny bilans LZO wykonuje zakład, zużywający Lotne Związki Organiczne, podlegający pod standardy emisyjne.
Procesy podlegające pod standardy emisyjne związane ze stosowaniem Lotnych Związków Organicznych:

 • gorący offset rotacyjny – zużycie LZO powyżej 15 Mg/rok;
 • rotograwiura publikacyjna - zużycie LZO powyżej 25 Mg/rok;
 • sitodruk rotacyjny na tkaninie lub tekturze - zużycie LZO powyżej 30 Mg/rok;
 • inny rodzaj rotograwiury i sitodruku rotacyjnego, fleksografia, laminowanie lub lakierowanie w drukarstwie - zużycie LZO powyżej 15 Mg/rok;
 • czyszczenie na sucho mebli, odzieży i innych podobnych produktów, z wyjątkiem ręcznego usuwania plam i zabrudzeń- zużycie LZO powyżej 0 Mg/rok;
 • czyszczenie powierzchni z zastosowaniem LZO, o których mowa w § 36 rozporządzenia - zużycie LZO powyżej 1 Mg/rok;
 • inny rodzaj czyszczenia powierzchni - zużycie LZO powyżej 2 Mg/rok;
 • powlekanie nowych pojazdów - zużycie LZO powyżej 0,5 Mg/rok;
 • obróbka wykończeniowa nowych pojazdów - zużycie LZO powyżej 0,5 Mg/rok;
 • powlekanie zwijanych metali walcowanych (stali, aluminium, stopów miedzi) - zużycie LZO powyżej 25 Mg/rok;
 • inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru - zużycie LZO powyżej 5 Mg/rok;
 • powlekanie drutu nawojowego o średnicy większej lub równej 0,1 mm - zużycie LZO powyżej 5 Mg/rok;
 • powlekanie drewna lub wyrobów drewnopochodnych - zużycie LZO powyżej 15 Mg/rok;
 • impregnowanie drewna lub wyrobów drewnopochodnych kreozotem lub innymi LZO - zużycie LZO powyżej 25 Mg/rok;
 • powlekanie skór w meblarstwie i poszczególnych produktów skórzanych będących towarami konsumenckimi niewielkich rozmiarów w szczególności toreb, pasków i portfeli - zużycie LZO powyżej 10 Mg/rok;
 • inny rodzaj powlekania skór - zużycie LZO powyżej 10 Mg/rok;
 • produkcja obuwia, w tym jego części - zużycie LZO powyżej 5 Mg/rok;
 • laminowanie drewna lub tworzyw sztucznych - zużycie LZO powyżej 5 Mg/rok;
 • nakładanie spoiwa - zużycie LZO powyżej 5 Mg/rok;
 • wytłaczanie tłuszczy zwierzęcych - zużycie LZO powyżej 10 Mg/rok;
 • wytłaczanie lub rafinowanie oleju roślinnego z rycynusa, rzepaku, słonecznika, soi (zwykła miazga), soi (białe łuski), innej masy roślinnej (proces odgumowania, proces frakcjonowania z wyłączeniem odgumowania, pozostałe procesy ) - zużycie LZO powyżej 10 Mg/rok;
 • wytwarzanie mieszanin powlekających, lakierów, farb drukarskich lub spoiw - zużycie LZO powyżej 100 Mg/rok;
 • przeróbka gumy - zużycie LZO powyżej 15 Mg/rok;
 • wytwarzanie produktów farmaceutycznych - zużycie LZO powyżej 50 Mg/rok.
[Art. 34 ust. 3 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji]

Odpowiedzialność karna

Kary za wystąpienie przekroczeń są ponoszone zgodnie z rozdziałem V ustawy prawo ochrony środowiska - Środki finansowo-prawne. Administracyjne kary pieniężne ponoszone są za przekroczenia lub naruszenia warunków korzystania ze środowiska ustalonych decyzjami w zakresie wprowadzania gazów do powietrza. Kary są wymierzane w oparciu o pomiary kontrolne lub własne zakładu, do których jest zobowiązany.

Częstotliwość i data składania bilansu LZO

Sprawdzenia dotrzymania standardów emisyjnych dokonuje się corocznie. O każdym przypadku niedotrzymania tych standardów informuje się niezwłocznie organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Bilans LZO należy przekazać do 28/29 lutego. Gdy z bilansu wynika dotrzymywanie standardów – bilans LZO zostawiamy w archiwum zakładu.

Opłaty związane ze złożeniem bilansu LZO

Złożenie bilansu LZO nie jest związane z jakimikolwiek kosztami urzędowymi.


Cena wykonania bilansu LZO jest zależna od wielu czynników (np. ilość rodzajów stosowanych preparatów, wielość zużyć roaz rodzaj prowadzonych procesów).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.