Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  a)zbierania odpadów,
  b)przetwarzania odpadów
  -obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
[Art. 75.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach]

Odpowiedzialność karna

 • Podmiot nie składający rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł;
 • w przypadku nie przekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 200 ust. 3 ustawy podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł. Powyższa kara pieniężna może wymierzana wielokrotnie,jednak łączna wysokość takich kar pieniężnych, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł.
[Art. 200 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach]

Częstotliwość i data składania sprawozdania o odpadach

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami się do Urzędu marszałkowskiego raz w roku. Termin złożenia sprawozdania upływa 15 marca.

Opłaty związane ze złożeniem sprawozdania o odpadach

Złożenie sprawozdania o odpadach nie jest związane z jakimikolwiek kosztami urzędowymi.


Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami .
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.