Analiza akustyczna

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Analiza akustyczna Analiza akustyczna pozwala na rozpoznanie, zbadanie
oraz zniwelowanie skutków uciążliwości hałasu emitowanego przez dane źródło na otaczające je środowisko.
Należy pamiętać, że wedle przepisów polskiego prawa hałas wprowadzany do środowiska traktowany jest jako zanieczyszczenie a przekraczanie jego dozwolonych poziomów karane. Informacje wynikające z przeprowadzonej analizy akustycznej pozwalają ograniczyć ponadnormatywne oddziaływanie hałasu.
Należy pamiętać, że według ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) analizę akustyczną musi zawierać każdy raport oddziaływania na środowisko oraz wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Mając na względzie duże koszty inwestycyjne związane z przystosowywaniem akustycznym danego przedsięwzięcia do norm emisyjnych - rekomendujemy wykonywanie analiz, w których proponujemy najbardziej rozsądne i optymalne ekonomicznie rozwiązania.


Cena wykonania analizy akustycznej jest zależna od wielu czynników (np. ilość oraz rodzaj urządzeń emitujących hałas, położenie względem obszarów chronionych akustycznie).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.