Usługi z zakresu BHP


Bezpieczeństwo i higiena pracy to kształtowanie właściwych i przyjaznych dla pracownika i pracodawcy warunków pracy. Pracując jako służba BHP opieramy się na zasadach ergonomii, medycyny pracy, psychologii pracy i technicznego bezpieczeństwa. Oferujemy następujące usługi: