Dokumentacja powypadkowa

Powrót do zakładki: BHP

Dokumentacja powypadkowa W razie wypadku pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne środki aby wyeliminować lub ograniczyć zagrożenie, zapewnić udzieleni pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić przyczyny oraz okoliczności wypadku, a jednocześnie zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom
w przyszłości.

Pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który ustali przyczyny i okoliczności wypadku a jednocześnie sporządzi protokół powypadkowy lub kartę wypadku.

Protokół powypadkowy sporządza się w „niezbędnej liczbie egzemplarzy”.

Pracodawca po podpisaniu protokołu powypadkowego, ma obowiązek przekazać podpisany protokół poszkodowanemu lub w przypadku wypadku śmiertelnego przekazuje protokół rodzinie poszkodowanego.

Cena wykonania dokumentacji powypadkowej jest ustalana indywidualnie.
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji usług.