Karta informacyjna przedsięwzięcia osiedle

Powrót do zakładki: do pobrania

Karta informacyjna przedsięwzięcia osiedle

Planowana budowa osiedla może być przedsięwzięciem, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Kryterium obowiązku wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia jest wielkość planowanego przekształcenia terenu, odległość od terenów chronionych oraz objęcie terenu zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Karta jest wymagana na obszarach:

  • objętych MPZP:
    - leżących na obszarach chronionych lub w ich otulinach (łączna powierzchnia planowanego przekształcenia terenu 2 ha);
    - leżących poza obszarami chronionymi (łączna powierzchnia planowanego przekształcenia terenu 4 ha).
  • nieobjętych MPZP:
    - leżących na obszarach chronionych lub w ich otulinach (łączna powierzchnia planowanego przekształcenia terenu 0,5 ha);
    - leżących poza obszarami chronionymi(łączna powierzchnia planowanego przekształcenia terenu 2 ha).

Na podstawie wykonanej karty informacyjnej przedsięwzięcia jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji lub nakładany obowiązek wykonania znacznie bardziej złożonego dokumentu tj. raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Karta informacyjna wykonana przez specjalistów zwiększa szansę uniknięcia kosztownego oraz czasochłonnego obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko.