Karta informacyjna przedsięwzięcia skup złomu

Powrót do zakładki: do pobrania

Karta informacyjna przedsięwzięcia skup złomu

Skup złomu jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Aby uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wymaganą dla planowanej budowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania należy złożyć we właściwym urzędzie kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Na podstawie jej zapisów właściwy organ może wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub nakazać przedsiębiorcy dokonanie szczegółowej analizy poprzez przedłożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie złożonych dokumentów wydawana jest decyzja środowiskowa zezwalająca na realizację przedsięwzięcia skupu złomu.
Karta informacyjna wykonana przez specjalistów w znacznym stopniu zwiększa szansę uniknięcia wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz pozwala przyspieszyć proces uzyskiwania decyzji środowiskowej.