Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla kotłowni

Powrót do zakładki: do pobrania

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza kotłownia

Eksploatacja energetycznych źródeł spalania paliw (np. kotły do produkcji pary wodnej, kotły zabezpieczające potrzeby C.O. oraz C.W.U. oraz wszelkie urządzenia typu silniki, agregaty prądotwórcze, turbiny spalinowe itp.) może wymagać uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Obowiązek ten jest zależny od sumarycznej nominalnej mocy wprowadzanej w paliwie do tych źródeł oraz od rodzaju paliwa jakim są opalane.

Uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje energetyczne:
- powyżej 5 MW – opalane węglem kamiennym;
- powyżej10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym przekracza 5 MW;
- powyżej 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, przekracza 10 MW.

Źródła o mocy nieprzekraczającej tych progów mogą wymagać dokonania zgłoszenia instalacji.