Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla lakierni

Powrót do zakładki: do pobrania

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lakiernia

Użytkowanie instalacji lakierni (np. kabina lakiernicza, stanowiska lakiernicze, odciągi z procesów lakierniczych itp.) w zakładzie, pod względem przepisów prawa ochrony środowiska, wymaga uregulowania jej stanu formalnoprawnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Większa lakiernia - tj. taka w której zużywa się powyżej 1 tony preparatów lakierniczych (farby, lakiery, rozcieńczalniki itp.) wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Jeśli zużycie preparatów nie przekracza ww. ilości - należy dokonać zgłoszenia instalacji lakierni jako nie wymagającej uzyskania pozwolenia.
Wyjątkiem są instalacje, które podlegają pod przepisy dotyczące standardów emisyjnych z instalacji - takie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia.

Zachęcamy do kontaktu - bezpłatnie określimy jakie obowiązki dotyczą eksploatowanej przez Państwa instalacji.