Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza silosy

Powrót do zakładki: do pobrania

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza silosy

Zbiorniki surowców sypkich (silosy) są instalacją, która wymaga uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Jeśli łączna objętość silosów na surowce sypkie przekracza
50 m3 - podlegają one obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza.
Jeśli sumaryczna objętość silosów na surowce sypkie jest mniejsza niż 50 m3 - podlegają one obowiązkowi dokonania zgłoszenia instalacji.