Raport oddziaływania na środowisko skup złomu

Powrót do zakładki: do pobrania

Raport o oddziaływaniu na środowisko skup złomu

Skup złomu należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania należy przedłożyć w urzędzie kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Na jej podstawie właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub nakazuje inwestorowi dokonać dokładniejszej analizy poprzez przedłożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie analizy złożonych dokumentów wydawana jest decyzja środowiskowa zezwalająca na realizację skupu złomu.