Raport oddziaływania na środowisko stacji paliw

Powrót do zakładki: do pobrania

Raport o oddziaływaniu na środowisko stacji paliw

Stacja paliw (stacja benzynowa) jest zaklasyfikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - tzw. przedsięwzięcie z II grupy.
W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania należy przedłożyć w urzędzie kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Na podstawie jej zapisów organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub nakazuje inwestorowi dokonać znacznie bardziej szczegółowej analizy poprzez przedłożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie analizy złożonych dokumentów wydawana jest decyzja środowiskowa zezwalająca na realizację przedsięwzięcia - stacji paliw.