Szkolenia BHP

Powrót do zakładki: BHP

Szkolenia BHP Pracodawca ma obowiązek zapewnić WSZYSTKIM pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne oraz okresowe) niezależnie od rodzaju podpisanej umowy.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dzielimy na:

 • Szkolenia wstępne - odbywają się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, szkolenie wstępne dla osób kierujących pracownikami ważne jest przez 6 miesięcy dla innych grup zawodowych przez rok od daty szkolenia.
 • Szkolenia okresowe - mają na celu uzupełnienie i odświeżenie wiadomości z zakresu bhp.
  W zależności od grupy zawodowej odbywają się z różna częstotliwością:
  - robotnicze – nie rzadziej niż co 3 lata lub raz do roku jeśli występują zagrożenia szczególnie niebezpieczne (m.in. pracownicy budowlani),
  - administracyjno-biurowe – nie rzadziej niż co 6 lat,
  - inżynieryjno-techniczne- nie rzadziej niż co 5 lat,
  - pracodawcy i osoby kierujące pracownikami- nie rzadziej niż co 5 lat.

Cena szkoleń BHP jest zależna od rodzaju szkoleń oraz wielkości szkolonej grupy.
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji usług.