Zezwolenie na transport odpadów

Powrót do zakładki: ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Zezwolenie na transport odpadów

Prowadzenie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia . Obowiązek nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady.
[Art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21)]

Co zawiera wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów

  • wniosek zawierający dane określone w art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS;
  • zaświadczenie o numerze NIP i numerze REGON transportującego odpady;
  • kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów służących do transportu odpadów (wykaz pojazdów stanowi załącznik do decyzji).

Odpowiedzialność karna

Podmiot, który transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10000 zł.
[Art.195 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach]

Opłaty związane z wydaniem zezwolenia na transport odpadów

Wydanie zezwolenia na transport odpadów podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł.

Okres ważności zezwolenia na transport odpadów

Zezwolenie na transport odpadów wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Cena wykonania wniosku o wydanie zezwolenia na transport odpadów jest zależna od wielu czynników (np. ilości kodów odpadów planowanych do transportu).
Oferujemy szybki termin oraz konkurencyjny koszt realizacji zleceń.