Zgłoszenie instalacji lakierni

Powrót do zakładki: do pobrania

Zgłoszenie instalacji lakiernia

Lakiernia (np. stanowiska lakiernicze, odciągi z procesów lakierniczych, kabina lakiernicza, itp.) jest instalacją, której eksploatacja wymaga uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery.
Jeśli w zakładzie są zużywane preparaty malarsko-lakiernicze w ilości do 1 tony w ciągu roku - właściwą formą w takim przypadku jest dokonanie zgłoszenia instalacji.
W przypadku większych zużyć, takiej instalacji dotyczy obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.