Zgłoszenie instalacji stacji paliw

Powrót do zakładki: do pobrania

Zgłoszenie instalacji stacji paliw

Stacja paliw (stacja benzynowa) jest instalacją, która wymaga uregulowania stanu formalnoprawnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W przypadku stacji paliw właściwą procedurą jaka dotyczy tego typu instalacji jest dokonanie zgłoszenia instalacji nie wymagającej uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Zgłoszenia instalacji dokonuje się do starosty właściwego ze względu na lokalizację stacji benzynowej.
W ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniej dokumentacji, która wykazuje dotrzymywanie odpowiednich wymagań Prawa Ochrony Środowiska, Starosta ma prawo do wystąpienia o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. W przeciwnym przypadku zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania pozwolenia zostaje przyjęte.
Zgłoszenie obowiązuje bezterminowo - należy dokonać go ponownie w przypadku zmiany właściciela, zwiększenia skali działalności lub przebudowy technologicznej stalcji paliw.