Do pobrania


W tej zakładce zamieszczamy do pobrania materiały związane z ochroną środowiska.

  • prawo ochrony środowiska w firmie - formularz
  • Zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza, który określi czy Państwa działalności dotyczy prawo ochorny środowiska.

  • karta ewidencji odpadu
  • Wytwarzanie odpadów oraz ich przekazywanie uprawnionemu odbiorcy wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji na kartach ewidencji odpadu oraz kartach przekazania odpadu (w szczególnych przypadkach gdy ilość odpadów niebezpiecznych nie przekracza 100 kg rocznie a innych niż niebezpieczne 5 ton – można prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów poprzez posiadanie wyłącznie kart przekazania odpadów).

  • karta przekazania odpadu
  • Przekazanie odpadów uprawnionemu odbiorcy powinno zostać udokumentowane na karcie przekazania odpadu. Zgodnie z obowiązującym prawem wytwórca odpadów wypełnia kartę przekazania odpadu, którą firma odbierająca odpad ma obowiązek podpisać.

  • katalog odpadów
  • Katalog odpadów określa grupy, podgrupy oraz rodzaje odpadów wraz z ich kodem.

Praktyczne informacje dla przedsiębiorców